Disclaimer

Deze website valt onder beheer van de Ilse Wouters Academy (IWA). Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna het ‘IWAweb’) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud 

Het IWAweb wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De IWA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het IWAweb. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het IWAweb contact op te nemen met ons. [email protected]

Aansprakelijkheid 

De IWA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op het IWAweb of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het IWAweb worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het IWAweb. De IWA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Auteursrecht 

Op het IWAweb afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de IWA of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot het IWAweb.

Door bezoekers van het IWAweb ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitter-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de IWA of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van het IWAweb.

Het is de gebruiker van het IWAweb niet toegestaan de inhoud van het IWAweb te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de IWA.